Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri, şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, ticari sözleşmeler, sermaye artırımı ve ...

İş ve Çalışma Hukuku
İş ve Çalışma Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık İş Hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak davası, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve ...

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık belgeye dayanan veya dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin(çek, senet, poliçe) icra yolu ile tahsili, mahkeme ilamlarının icra yolu ile tahsili, icra ...

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibiyle müvekkillerine Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde hukuki destek sağlamaktadır. Ağır Ceza ...

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık olarak anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, boşanma sonrası mal paylaşımı, evliliğin iptali, velayet davaları, nafaka davaları başta olmak üzere ...

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Aydın Hukuk ve Danışmanlık muris muvazaası davaları, terekeyle ilgili davalar, vasiyetname düzenlenmesi, izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi)  gibi Miras Hukuku alanına giren konularda tecrübe ve ...